Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) er et nettorientert førstepersonsskytespill, hvor det er om å armere bomba, eller uskadeliggjøre den. Spillet har også gissel redningsbaner, hvor det er om å redde gissler.

Global Offensive er det fjerde spiller i CS-serien.
CSGO ble sluppet ut 21. August 2012 for Microsoft og OS X på Steam. Linux-versjonen ble sluppet ut 2 år senere, september 2014.

Norge har en egen liga for CSGO som heter Telialigaen, og den har 6 divisjoner.

...